Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Tanzanii

Adopcja Serca

W Tanzanii szkolnictwo jest obowiązkowe, co nie oznacza, że wszystkie dzieci uczęszczają do szkoły. W przepełnionych klasach uczy się 200, a nawet więcej uczniów. Nikt nie będzie poszukiwał dzieci, które nie rozpoczęły nauki. W tanzańskich wioskach edukacja kończy się często po szkole podstawowej, ponieważ rodzice nie widzą potrzeby dalszego kształcenia dziecka. Praca w polu czeka… Innych rodziców nie stać na zakup mundurka szkolnego, zeszytów i ławki szkolnej  (!) Dzieci bardzo chcą się uczyć, ponieważ widzą, że jest to jedyny sposób na wyjście z biedy.  Celem „Adopcji Serca” jest zapewnienie najuboższym i uzdolnionym dzieciom edukacji, dzięki pomocy ofiarodawców, którzy wspomagają uczniów finansowo. Pomocą objętych jest 45 dzieci. Uczniowie, jako wyraz wdzięczności, piszą listy do swoich „rodziców” z zagranicy.

 

Idź do góry
Translate »