Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Tanzanii

Aspirat i Postulat

Aspirat i Postulat to pierwsze, mocno ze sobą powiązane etapy formacji zakonnej, podczas, których kandydatka nawiązuje z osobisty kontakt z siostrami oraz poznaje Zgromadzenie.

W Aspiracie wewnętrznym aspirantka ma okazję przyjrzeć się życiu zakonnemu „od środka” oraz poznawać i pogłębiać własne powołanie. Życie modlitwy, rozmowy, odpowiednia lektura oraz zaangażowanie w różne prace mają na celu rozeznanie woli Bożej, dotyczącej drogi życia. Jest to również czas na kształtowanie osobowości, a także uzupełnienie wykształcenia w myśl zasady, że „łaska buduje na naturze”.

Bezpośrednio po apiracie, który trwa około 1 roku czasu, rozpoczyna się postulat. Kandydatka zapoznaje się coraz lepiej z charyzmatem Zgromadzenia teoretycznie i praktycznie, uczestnicząc w miarę możliwości w posłudze sióstr. W dalszym ciągu postulantka pracuje nad osiągnięciem wymaganej dojrzałości osobowej oraz odpowiednim poziomem życia duchowego, pozwalającym na stopniowe utożsamianie się z tą formą życia zakonnego.  Jest to także etap nauki budowania wspólnoty, poprzez wzajemne poznanie, miłość i szacunek. Postulat twa od 6 miesięcy do 2 lat. Aspirat i postulat są czasem próby, poprzedzającym przyjęcie do nowicjatu.W warunkach tanzańskich dodatkowym wyzwaniem jest także poznanie języka angielskiego, który jest oficjalnym językiem Zgromadzenia w tym kraju. Siostry w Tanzanii pochodzą z 3 różnych krajów: Tanzanii, Polski i Kongo, dlatego tak ważne jest wzajemne poznawanie kultury i zwyczajów. Staramy się, aby wszelkie odmienności były źródłem wzajemnego ubogacenia i szacunku. Dom formacyjny aspiratu i postulatu znajduje się w Maganzo.

Idź do góry
Translate »