Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Tanzanii

Formacja permanentna

Aby coraz lepiej odpowiadać Bożemu powołaniu, po ostatecznym włączeniu do naszego Zgromadzenia, na każdej siostrze spoczywa obowiązek dalszego dokształcania się. Dokształcanie wymaga przede wszystkim:
– stałego dążenia do wzrostu duchowego
– odpowiedniej formacji religijno – kulturalnej i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w celu skuteczniejszego wypełniania zadań charytatywno – apostolskich
– umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków czasu oraz wyrastających z tego wymagań i zadań, w pełnej wierności swemu powołaniu i charyzmatowi Zgromadzenia.

Idź do góry
Translate »