Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Tanzanii

Tanzania, kraj kontrastów

Tanzania
Zjednoczona Republika Tanzanii leży w środkowowschodniej części Afryki między Jeziorem Wiktoria od północy, Jeziorem Tanganiki od zachodu i Oceanem Indyjskim od wschodu. Państwo powstało z połączenia dawnych kolonii brytyjski: Tanganiki i Zanzibaru. Stolicą Tanzanii jest Dodoma, Urzędowymi językami kraju są j. suahili oraz j. angielski (de facto). W praktyce ludzi porozumiewają się w około 140 językach plemiennych. Według oficjalnych danych populacja Tanzanii liczy 53 mln, ale w praktyce liczba ta jest dużo większa, ponieważ wielu mieszkańców nie posiada metryk urodzenia. Kraj jest położony w strefie klimatu podrównikowego, gdzie występują dwie pory roku – sucha i deszczowa. Większa część kraju znajduje się na wysokości ponad 1000 m. n. p. m. i cechuje się suchością klimatu. Przeważa tutaj krajobraz sawanny lub busz. Wybrzeże Tanzanii oraz Zanzibar odznaczają się tropikalnym klimatem i roślinnością.
Chociaż Tanzania coraz częściej pojawia się w ofertach biur podróży ze względy na walory turystyczne, ludzie żyją głownie z uprawy kukurydzy, ryżu, fasoli i słodkich ziemniaków. Zanzibar, Park Serengeti czy Kilimandżaro nie stanowią bezpośredniego źródła zysku dla obywateli. Tanzania w dalszym ciągu należy do najuboższych krajów świata. Niski poziom szkolnictwa i opieki medycznej, niewielka ilość dróg oraz słabo rozwinięty przemysł są wyzwaniem dla Rządu, mieszkańców oraz organizacji międzynarodowych. Pomimo ubóstwa widocznego na pierwszy rzut oka, ludzie są otwarci i radośni. Uśmiechy nie znikają z ust nawet najbiedniejszych dzieci. Wielodzietny model rodziny nadal jest tutaj źródłem nadziei na lepszą przyszłość.
Surowe piękno lokalnej przyrody oraz skromność warunków życia ludzi tworzą zarówno pewien rozdźwięk jak i odwieczną harmonię.

 

Idź do góry
Translate »